×

استخاره آنلاین

ابتدا بهتر است وضوء داشته باشید / سپس جهت سلامتی امام زمان ( عج ) و تعجیل در ظهور ایشان 12 صلوات بفرستید

 

« الّلهُمَّ صَلِّ عَلی مُحَمَّد وَآلِ مُحَمَّد وَعَجِّل فَرَجَهُم »

 

نیت کنید و با چشمان بسته روی یکی از حروف زیر کلیک کنید

و ي ل ا ي ل ي ف ل ف و ا و ح ي
خ ي ي ي ص ت ل ص س ر ه س ه ل س
ه ل ف ج ح ف خ ا ت ذ ا ي م ص ي
ي ل ع ا ل ه ن و ه ر ي ج ل م ذ
ظ ل ذ ا م ل ا ر ه ل ا ه ت ر ف
م ا ل م ل ا و ا ي ر د ا ا م ل
ب د ه ع ب م ت ر ن ش ه ذ س ا ر
ا ا ي ا و ا ي ل ص ل د ت ر م ل
ر ص و ح و م ت ط ا و د ا ز ا ن
و ل م ع ق ب ن ل ف و و ر ا ه و
ا ع ع ص ب ا ق و ت ل ز ت و ه ل
ب ا ر ي و و ل ع ص ت ل ک ا ا ل
و ن ب ه ا ه ل ل ا س ق ر س ح ا
س د م ر ر خ ر س ح ر و ض و ي ي
و ا س و ل ر ر ب ر ر ن ن ر ه ت
0